Dostawa oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą transportową

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 44
68 - 100 Żagań

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z regulaminem wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000,00 euro, w procedurze pełnej.

Dostawa oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą transportową.

Treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - pobierz

2. Oświadczenie wykonawcy - pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. pytania i odpowiedzi cz. 1 - pobierz
2. pytania i odpowiedzi cz. 2 - pobierz

3. pytania i odpowiedzi cz. 3 - pobierz
4. pytania i odpowiedzi cz. 4 - pobierz

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informujemy że z treści zapytania ofertowego wykreśla się punkt 3.3.f

Opublikował: Krzysztof Duszyński
Publikacja dnia: 08.03.2016 12:30
Dokument oglądany razy: 32880
Nie podlega Ustawie